Nalatenschap

Legacio – De nalatenschap:
klaar en duidelijk

Een nalatenschap staat voor vele mensen gelijk met het onbekende. Een kluwen van praktische, administratieve en juridische procedures en plichten die zich opdringen op het slechtste ogenblik. Wat moet ik doen, hoe en binnen welke termijnen? Op wie kan ik rekenen?

Legacio is onze betrouwbare partner die bijstand en advies geeft in het kader van de administratie, praktische en juridische verwerking van een nalatenschap.

Dit betekent in de eerste plaats dat zij zich inzetten om op een snelle en vlotte manier te communiceren met onze families. Zowel op praktisch, administratief en juridisch vlak.

Extra gratis service aangeboden door Uitvaartzorg Driesen.

U krijgt 45 minuten gratis advies.

Op het einde van dit gratis gesprek wordt u geheel vrijblijvend mededeling gemaakt van wat LEGACIO voor u nog meer kan betekenen, en dit tegen een totale en vaste prijs.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is men niet verplicht beroep te doen op een notaris voor het opstellen van een eigenhandig testament of aangifte van nalatenschap – dit zelfs indien er een onroerend goed bij betrokken is.

Meer informatie kan u terugvinden op Legacio